Perkahwinan Adat Iban - Ord.1993

SENARAI SEMAK YANG DIPERLUKAN

Surat Penerang (Borang Keterangan Perkahwinan Adat Iban) yang ditandatangani oleh Tuai Rumah & Penghulu yang mentadbir kawasan perumahan atau rumah panjang anda.

  1. Salinan Sijil Kelahiran & Kad Pengenalan bagi suami dan isteri.

  • 1 keping setiap seorang 

  2. Gambar Ukuran Pasport

  • 3 keping setiap seorang

  3. Salinan Kad Pengenalan saksi pihak suami dan pihak isteri

  • 1 keping setiap seorang
  • 2 orang saksi (hadir bersama)
  • Orang yang menjadi saksi semasa membuat pendaftaran surat perkahwinan