Mengenai Kami

 Portal Rasmi Pejabat Residen dan Daerah, Bahagian Kapit menyediakan berkenaan carian maklumat  dan informasi serta perkhidmatan yang disediakan oleh Pejabat Residen dan Daerah Kapit.

Semua maklumat dan isi kandungan diuruskan oleh kumpulan kerja yang terdiri daripada:

Pengerusi:
Residen, Pejabat Residen Bahagian Kapit

Ahli :

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah Kapit

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah Bukit Mabong

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah Song

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah Belaga

Pentadbir Laman Web:
Pentadbir Laman Web A, Pejabat Residen Bahagian Kapit

Pentadbir Laman Web B, Pejabat Daerah Kapit

Pentadbir Laman Web C, Pejabat Daerah Bukit Mabong

Pentadbir Laman Web D, Pejabat Daerah Song

Pentadbir Laman Web E, Pejabat Daerah Belaga