Hubungi Kami

Pejabat Residen Bahagian Kapit 
Aras 9, Kompleks Kerajaan Negeri,
Jalan Bleteh, 96800 Kapit

Tel    : +6084-796230

Fax   : +6084-796932

Pejabat Daerah Kapit
Aras 2, Kompleks Kerajaan Negeri,
Jalan Bleteh, 96800 Kapit

Tel    : +6084-796322

Fax  : +6084-797625

Pejabat Daerah Bukit Mabong
Aras 8, Kompleks Kerajaan Negeri,
Jalan Bleteh, 96800 Kapit

Tel    : +6084-796445

Fax  : +6084-798861

Pejabat Daerah Song
Jalan Bungalow
96850 Song

Tel    : +6084-777221 / +6084-777451

Fax  : +6084-777046

Pejabat Daerah Belaga
96000 Belaga

Tel   : +6086-461315

Fax : +6086-461435

Pejabat Daerah Kecil Asap
96000 Belaga
 
Pejabat Daerah Kecil Ng Merit
D/A Pejabat Daerah Kapit
96800 Kapit