Sejarah Pentadbiran Bahagian Kapit

                                

1 Jun 1873 – Rajah Charles Brooke telah menubuhkan 3 Bahagian iaitu Pertama: Kuching, Kedua: Sri Aman dan Ketiga: Sibu (Kapit di dalam pentadbiran Bahagian Sibu ketika itu).

              


2 April 1973 – Kapit telah dinaiktaraf menjadi bahagian penuh. Kubu Slyvia merupakan pusat pentadbiran awal Bahagian Kapit.


30 Ogos 1977 – Pejabat Residen Bahagian Kapit berpindah ke Bangunan Kompleks Kerajaan Negeri.


4 April 2017 – Pejabat Residen Bahagian Kapit berpindah ke Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Bleteh.