Visi , Misi dan Objektif

Visi

"Pentadbiran bahagian beriltizam untuk menjadi organisasi awam contoh dalam menguruskan program dan dasar kerajaan"

Misi

"Untuk mencapai Visi yang telah termaktub, maka kami dengan ini komited untuk mempromosi pembangunan yang berterusan, serta menyediakan perkhidmatan yang cekap kepada pelanggan"

Objektif

  • Melaksanakan projek pembangunan yang mampan
  • Melaksanakan perkhidmatan-perkhidmatan yang berteraskan pelanggan dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan
  • Menyediakan pegawai dan kakitangan yang berbudi bahasa, berilmu dan kompeten
  • Memaksimakan penggunaan IT di tempat kerja