Permohonan Perkahwinan Khas Bukan Islam

DEFINISI
Perakuan Permohonan Perkahwinan Khas Bukan Islam

 

  • Bermaksud untuk meluluskan perkahwinan mengikut Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976(Akta 164) dan Kaedah-Kaedah, Seksyen 21 (1) tanpa memerlukan pemberitahuan perkahwinan dan memberi kebenaran kepada Pendaftar Perkahwinan untuk mengupacarakan perkahwinan dalam tempoh satu bulan dari tarikh keputusan ini.

 

  • Permohonan Perkahwinan Khas Bukan Islam

        Permohonan perkahwinan khas bermaksud :

    (i)    Permohonan Lesen Perkahwinan tanpa memerlukan pemberitahuan perkahwinan dan perakuan untuk perkahwinan (Seksyen 21 (1));

    (ii)   Permohonan Lesen Perkahwinan bagi perempuan berumur dibawah 18 tahun tetapi telah genap 16 tahun (Seksyen 21 (2));

    (iii)  Permohonan Lesen untuk mengupacarakan perkahwinan di suatu tempat lain daripada Pejabat Pendaftar (Seksyen 21 (3)).

 

Pegawai Dihubungi  No. Telepon
Puan Ngayun Nira  084-796425