1 Jun 1873 Rajah Charles Brooke telah menubuhkan 3 Bahagian iaitu Pertama iaitu Kuching, Kedua: Sri Aman dan Ketiga: Sibu (Kapit di dalam pentadbiran Bahagian Sibu ketika itu). 2 April 1973 Kapit telah dinaiktaraf menjadi bahagian penuh. Kubu Slyvia merupakan pusat pentadbiran awal Bahagian Kapit. 30 Ogos 1977 Pejabat Residen Bahagian Kapit berpindah ke Bangunan Kompleks Kerajaan Negeri. 4 April 2017 Pejabat Residen Bahagian Kapit berpindah ke Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Bleteh.

SELAMAT DATANG KE KAPIT

Tentang Kapit

ABOUT SARAWAK

Perutusan Residen

Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.


Terima kasih kerana mengunjungi Portal Rasmi Pejabat Residen Kapit. Dalam perkembangan arus teknologi maklumat dan komunikasi di dalam segala aspek kehidupan, Pejabat Residen Kapit komited dalam menyalurkan maklumat terkini seperti hebahan aktiviti dan berita yang dianjurkan oleh pejabat kami, perkhidmatan yang disediakan di pejabat daerah ini, serta maklumat pengurusan dalam pejabat serta pelbagai lagi maklumat kepada warga daerah Kapit khasnya dan masyarakat umum amnya.


DETAILS

WHAT WE CAN HELP

Visi & Misi

Visi

Pentadbiran bahagian beriltizam untuk menjadi organisasi awam contoh dalam menguruskan program dan dasar kerajaan

Misi

Untuk mencapai Visi yang telah termaktub, maka kami dengan ini komited untuk mempromosi pembangunan yang berterusan, serta menyediakan perkhidmatan yang cekap kepada pelanggan